OBAVEŠTENJA

Tretman suzbijanja odraslih komaraca - Subotica 2023

Preduzeće „ORIS“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 28. avgusta do 6. septembra 2023. godine.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Palić, Hajdukovo, Šupljak i Bački Vinogradi .

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana.

Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Najava suzbijanja komaraca sa zemlje - Sombor 2023

Obaveštavamo građane Grada Sombora da će u periodu od 21.08.2023. do 11.09.2023.godine preduzeće ORIS d.o.o. Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje.

Tretmanom sa zemlje biti obuhvaćen grad Sombor sa pripadajućim naseljenim mestima.

Tretman će se sprovoditi u danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.

Preparat koji će biti korišten je na bazi aktivne materije deltametrin. Upozoravaju se pčelari da je preparat štetan za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb stranici preduzeća ORIS d..o.o. Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.

Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Najava tretmana suzbijanja odraslih komaraca

U skladu sa Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-142/2021 od 10.5.2021. godine i datim Nalogom za vršenje DDD tretmana br. 49 od 27.7.2023. godine, preduzeće „ORIS“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine.

Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 00:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica.

Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak, i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.

Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana.

Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Najava tretmana suzbijanja odraslih komaraca – Subotica 2023

U skladu sa Ugovora o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-142/2021 od 10.5.2021. godine i datim Nalogom za vršenje DDD tretmana br. 43 od 15.6.2023. godine, preduzeće „ORIS“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 19. do 24. juna 2023. godine.
Kombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.
Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica.
Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak, i Bački Vinogradi.
Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.
Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.
Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana.
Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk stranici preduzeća „ORIS“ doo Sombor.
Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje – Sombor 2023

Obaveštavamo građane grada Sombora da će u periodu od 29.05.2023. do 18.06.2023.godine preduzeće ORIS d.o.o. Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje.
Tretman iz vazduha sprovodiće se na području grada Sombora i zaštitne zone oko naseljenih mesta u priobalju Dunava, dok će tretmanom sa zemlje biti obuhvaćena sva naseljena mesta grada Sombora.
Tretmani će se sprovoditi u danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.
Iz vazduha, tretman će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin, dok će se tretman sa zemlje sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.
Upozoravaju se pčelari da su preparati štetni za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja.
Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb stranici preduzeća ORIS d.o.o. Sombor
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1553519904953896&type=3)

, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.
Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Suzbijanje krpelja na zelenim površinama na teritoriji grada Sombora

Obaveštavamo građane Grada Sombora da će od 21.04.2023.god.do 31.05.2023.god. preduzeće „Oris“d.o.o. Sombor sprovesti akciju suzbijanja krpelja na zelenim površinama u gradu i svim pripadajućim naseljenim mestima.
Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.
Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine unutar naseljenih mesta: parkovi, igrališta, groblja, kao i šetališta i izletišta van naselja.
Ujedno obaveštavamo i pčelare da je u periodu vršenja tretmana potrebno da zaštite ili izmeste svoje košnice.
Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem interneta: www.oris.rs, na fb stranici Oris d.o.o., ili direktno putem telefona: 025/515 50 55.

Sombor – Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje

Obaveštavamo građane grada Sombora da će u periodu od 11.07.2022. do 01.08.2022.godine preduzeće ORIS doo Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje. Tretman iz vazduha sprovodiće se na području grada Sombora i zaštitne zone oko naseljenih mesta u priobalju Dunava, dok će tretmanom sa zemlje biti obuhvaćena sva naseljena mesta grada Sombora. Tretmani će se sprovoditi u danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.
Iz vazduha, tretman će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin, dok će se tretman sa zemlje sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.
Upozoravaju se pčelari da su preparati štetni za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje jedan dan.
Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb i internet stranici preduzeća ORIS doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova. Telefon za sva pitanja je: 025 5155055.

Nestanak struje

Cenjeni korisnici naših usluga, u sredu 22.06.2022. godine u periodu od 08:30 do 13:30 zbog radova na elektro mreži, doće do prekida u radu telefonskog broja 025/ 5155055.
U tom periodu, možete nas dobiti na broj telefona 066/499-600
Hvala na razumevanju

Sombor – tretman suzbijanja komaraca sa zemlje

Obaveštavamo građane Grada Sombora da će u periodu od 15.06.2022. do 10.07.2022. godine preduzeće Oris doo Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje na području grada Sombora, svih seoskih naselja i naseljenih mesta koja pripadaju gradu.

Tretman će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije deltametrin onim danima kada meteorološki uslovi budu povoljni.

Upozoravaju se pčelari da je preparat štetan za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb i internet stranici preduzeća ORIS doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.

Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Tretman suzbijana krpelja - Subotica 2023

Obaveštavamo građane grada Subotice da će se u periodu od 28.08.2023. godine do 04.09.2023. godine sprovesti akcija suzbijanja krpelja na zelenim površinama u gradu i svim naseljenim mestima opštine Subotica.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:

Subotica:

 • Park Dudova šuma
 • Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
 • Park Prozivka
 • Park Ćirila i Metodija
 • Park Rajhl Ferenca
 • Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)
 • Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)
 • Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put (Jovana Mikića ) – Kruševačka)
 • Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)
 • Dečije igralište u ulici Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)
 • Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )
 • Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Tolminska (MZ Aleksandrovo)
 • Dečije igralište i javna zelena površina u ulici Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)
 • Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)
 • Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)
 • Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)
 • Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)
 • Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama u ulici Leskovačka (MZ Ker)
 • Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)
 • Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)
 • Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića (MZ Novo selo)
 • Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića (MZ Gat)
 • Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska (MZ Gat)
 • Dečije igralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)
 • Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)
 • Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)
 • Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Lifke Šandora -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)
 • Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )
 • Dečije igralište u ulici Uralska – Valjevska (MZ Peščara)
 • Dečije igralište u ulici Kumrovačka (MZ Peščara)
 • Dečije igralište u u lici Stubička (MZ Zorka)
 • Poljana kod fabrike „Sever“
 • Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)
 • Ostale manje javne zelene površine i dečija igrališta u gradskim MZ

Palić:

 • Veliki Park
 • Obala od Ženskog do Muškog štranda
 • Letnja pozornica
 • Okolina Krvavog jezera
 • Dečije igralište na trgu Lasla Mađara
 • Dečije igralište u ulici Daruvarska
 • Ulica Zelengorska
 • Okolina hotela „Sport“
 • Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“
 • Poljana kod meterološke stanice

Kelebija:

 • Okolina Majdana
 • Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

Bikovo:

 • Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

Čantavir:

 • Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom
 • Dečije igralište u ulici Lenjinova – Senćanska
 • Dečije igralište u ulici Pionirska – 8. marta
 • Izletište Siget („Ostrvo“)

Bačko Dušanovo:

 • Dušanovački park – ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice
 • Izletište Žablje ostrvo

Višnjevac:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mala Bosna:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mišićevo:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Đurđin:

 • Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

Bajmok:

 • Javne zelene površine na Trgu M. Tita
 • Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put
 • Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod kanala)
 • Dečije igralište i ostale javne zelene površine – Rata (kod škole)

Donji Tavankut:

 • Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

Ljutovo:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Novi Žednik:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Stari Žednik:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 025/ 5155055

Najava tretmana suzbijanja odraslih komaraca Subotica - 2023

U skladu sa Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice broj IV404-142/2021 od 10.5.2021. godine i datim Nalogom za vršenje DDD tretmana br. 53 od 14.8.2023. godine, preduzeće „ORIS“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 16. do 19. avgusta 2023. godine.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac i Željezničko Naselje.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.

Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk stranici preduzeća „ORIS“ d.o.o Sombor.

Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Tretman Suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje – Sombor 2023

Obaveštavamo građane grada Sombora da će 28.07.2023. ORIS d.o.o. Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na području priobalne zone Dunava i naseljenih mesta Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor, ukoliko meteorološke prilike budu povoljne.

Tretman iz vazduha će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin. Tretman sa zemlje u istim naseljenim mestima izvršiće se ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.

Navedeni preparati su štetni za pčele, te se mole pčelari da zašite ili izmeste svoje košnice najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

Dejstvo preparata traje tri dana.

U slučaju nepovoljnih meteorološke uslova tretman će se sprovesti prvog narednog dana sa povoljnom meteorološkom situacijom. Telefon, dostupan za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje – Sombor 2023

Obaveštavamo građane grada Sombora da će u periodu od 19.06.2023. do 16.07.2023.godine preduzeće ORIS doo Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje.
Tretman iz vazduha sprovodiće se na području grada Sombora i zaštitne zone oko naseljenih mesta u priobalju Dunava, dok će tretmanom sa zemlje biti obuhvaćena sva naseljena mesta grada Sombora.
Tretmani će se sprovoditi u danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.
Iz vazduha, tretman će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin, dok će se tretman sa zemlje sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.
Upozoravaju se pčelari da su preparati štetni za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja.
Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb stranici preduzeća ORIS doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.
Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje – Sombor 2023

Obaveštavamo građane grada Sombora da će u periodu od 19.05.2023.do 04.06.2023.godine preduzeće ORIS d.o.o. Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na području priobalne zone Dunava i naseljenih mesta Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor, ukoliko meteorološke prilike budu povoljne.
Tretman iz vazduha će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin.
Tretman sa zemlje u istim naseljenim mestima izvršiće se ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.
Navedeni preparati su štetni za pčele, te se mole pčelari da zašite ili izmeste svoje košnice najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
Dejstvo preparata traje tri dana.
Telefon, dostupan za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Obaveštenje o suzbijanju krpelja na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 21.04.2023.god. do 15.05.2023.god. preduzeće ORIS d.o.o. Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Bačka Topola.
Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije deltametrin i lambda cihalotrin.
Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja.
Molimo pčelare da u periodu vršenja tretmana zaštite ili izmeste svoje košnice.
Naseljena mesta na kojima će se vršiti tretman su sledeća: Bačka Topola, Gunaroš, Pobeda, Svetićevo, Kavilo, Njegoševo, Novo Orahovo, Bajša, Mali Beograd, Zobnatica, Tomislavci, Karađorđevo, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Pačir, Bački Sokolac, Krivaja, Bogaroš, Panonija i Srednji Salaš.
Tretman će se vršiti onim danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.
Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona preduzeća Oris: 025/515 50 55.

Bačka Topola – Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha 2022

Obaveštavamo građane da će preduzeća Delco doo i ORIS doo u periodu od 11.07.2022.do 16.07.2022. godine, izvršiti tretman sistematskog suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Bačka Topola u naseljenim mestima: Bačka Topola, Zobnatica, Karađorđevo, Mali Beograd, Bački Sokolac, Tomislavci, Krivaja, Gornja Rogatica, Stara Moravica, Pačir, Panonija, Novo Orahovo, Pobeda, Njegoševo, Svetićevo, Kavilo, Srednji Salaš, Bajša, Bogaroš, Bagremovo, Gunaroš i tretman kritičnih priobalnih zona oko jezera.
Akcija suzbijanja komaraca će se vršiti u danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.
Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca iz vazduha je Neopirox lambda 2,0 čija je aktivna materija lambdacihalotrin.
Upozoravaju se pčelari da su biocid za tretman odraslih formi komaraca toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km, od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona preduzeća ORIS doo: 025 5155055.

Suzbijanje krpelja na teritoriji opštine Apatin

Obaveštavamo građane Opštine Apatin da će se u petak, 24.06.2021.god. sprovodti tretman suzbijanja krpelja na teritoriji opštine Apatin.

Radove će sprovoditi preduzeće ORIS d.o.o. Sombor na zelenim površinama u naseljima kao i šetalištima i izletištima izvan naselja na teritoriji cele opštine.

Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.

Ujedno obaveštavamo i pčelare da je u periodu vršenja tretmana potrebno da zaštite ili izmeste svoje košnice.
Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona: 025/515 50 55.

Suzbijanje krpelja na zelenim površinama – Sombor 2022

Obaveštavamo građane Grada Sombora da će od 11.04.2022. god. do 31.05.2022. godine preduzeće „ORIS“d.o.o. Sombor sprovesti akciju suzbijanja krpelja na zelenim površinama u gradu i svim naseljenim mestima opštine Sombor.

Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.

Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine unutar naseljenih mesta: parkovi, igrališta, groblja, kao i šetališta i izletišta van naselja.

Ujedno obaveštavamo i pčelare da je u periodu vršenja tretmana potrebno da zaštite ili izmeste svoje košnice.

Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem interneta: www.oris.rs, na fb stranici ORIS d.o.o., ili direktno putem telefona: 025/515 50 55.

Afrička kuga svinja

Opasna karantinska bolest Afrička kuga svinja širi se regionom. U Srbiji je, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, potvrđena na teritoriji 32 opštine. Više stotina svinja je uginulo, a 18.000 je eutanazirano. Zaraza se lako i brzo širi, a pravog leka nema.

Afrička kuga svinja je virusno oboljenje isključivo domaćih i divljih svinja za koje ne postoji adekvatan lek ni adekvatna imunološka preventiva odnosno vakcina. Čovek ne može da oboli ali može da učestvuje u prenosu bolesti.

Jedini način suzbijanja afričke kuge svinja je potpuno uništavanje otkrivenog izvora zaraze tzv. „stamping out metoda“, odnosno humanim ubijanjem zaraženih životinja i njihovom uklanjanju.

Afrička kuga svinja se može uneti na mnogo načina upravo zahvaljujući jako velikoj otpornosti virusa. On može izdržati, preživeti i ostati infektivan čak i po nekoliko meseci u lešu uginule svinje, u svežem mesu pa čak i u prerađevinama od mesa.

Najvažniji rezervoar virusa su divlje svinje koje kretanjem prenose virus sa jednog mesta na drugo. Takođe na širenje virusa utiče i slobodno držanje domaćih svinja koje u prirodi mogu da dođu u kontakt sa virusom. Zatim tu je i čovek koji trgovinom svinja, često i ilegalnim putem bez potrebne dokumentacije od strane nadležnih organa doprinosi širenju zaraze. Zaraza se širi i preko kontaminirane odeće i obuće, prevoznih sredstava, ishranom svinja sa otpacima hrane (pomijama), zatim prenošenjem hrane preko granice, unošenjem hrane od strane zaposlenih ili posetilaca na farmama svinja.

Vrlo je važno da držaoci svinja treba da ispoštuju sve biosigurnosne mere prilikom ulaska u objekat u kome drže svinje (dezobarijere i presvlačenja) kao i da dezinfikuju poljoprivredne mašine da se virus ne bi pasivno preneo preko odeće, obuće i prevoznih sredstava.

Ukoliko se bolest pojavi na nekoj farmi ili domaćinstvu, obavezno treba da se prijavi veterinarskoj službi ili nadležnoj inspekciji.

Zaposleni preduzeća ORIS DOO SOMBOR, tokom vršenja radova na svinjarskim farmama (domaćinstvima)pre ulaska na farmu u obavezi su da se prijave rukovodiocu farme ili nekoj drugoj nadležnoj osobi koja će im odobriti ulaz. Zaposleni su u obavezi da primenjuju sve propisane mere na farmama odnosno domaćinstvima gde se nalaze svinje.

Za dezinfekciju objekata i opreme preporučuje se primena 2% rastvora VIRKON S ili OXICID S vodenog rastvora, ili 2-3% rastvora masne sode (NaOH).

Ekonomske štete po stočarstvo od ove bolesti su značajne. Mere dezinfekcije i deratizacije spadaju u najbitnije mere sprečavanja širenja ove bolesti. Dezinfekcijom se vrši sprečavanje širenja virusa sa farme na farmu i iz prirode na farme. Glodari su vrlo bitni prenosioci ovog virusa i bolesti, pa je bitno vršiti stalne mere deratizacije.

Pored ovih mera potrebno je pridržavati se uputstava koje je donela država na osnovu pravila koje propisuju evropske i svetske organizacije za bezbednost hrane. Jedino ovako, širenje ovog oboljenja, može biti uspešno zaustavljeno.

Tretman Suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje – Sombor 2023

Obaveštavamo građane grada Sombora da će 08.06.2023. ORIS doo i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na području priobalne zone Dunava i naseljenih mesta Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor, ukoliko meteorološke prilike budu povoljne.

Tretman iz vazduha će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin. Tretman sa zemlje u istim naseljenim mestima izvršiće se ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.

Navedeni preparati su štetni za pčele, te se mole pčelari da zašite ili izmeste svoje košnice najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

Dejstvo preparata traje tri dana.

U slučaju nepovoljnih meteorološke uslova tretman će se sprovesti prvog narednog dana sa povoljnom meteorološkom situacijom. Telefon, dostupan za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje

Obaveštavamo građane grada Sombora da će 02.07.2023. ORIS doo i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na području priobalne zone Dunava i naseljenih mesta Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor, ukoliko meteorološke prilike budu povoljne.
Tretman iz vazduha će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin. Tretman sa zemlje u istim naseljenim mestima izvršiće se ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Navedeni preparati su štetni za pčele, te se mole pčelari da zašite ili izmeste svoje košnice najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana. U slučaju nepovoljnih meteorološke uslova tretman će se sprovesti prvog narednog dana sa povoljnom meteorološkom situacijom. Telefon, dostupan za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Obaveštenje o sistemskoj deratizaciji

Obaveštavamo građane Grada Sombora da će počevši od 17.10.2022. godine preduzeće „ORIS“ d.o.o. Sombor u saradnji sa „Ciklonizacija“ a.d. Novi Sad vršiti sistemsku deratizaciju na teritoriji svih mesnih zajednica Grada Sombora u gradu i u seoskim naseljima.
Suzbijanje štetnih glodara vrši se izlaganjem zatrovanog mamka čija je aktivna materija bromadiolon.
Mamak je štetan ukoliko se proguta i otrovan za faunu, odnosno domaće životinje i kućne ljubimce.
Protivotrov je vitamin K1.
Zatrovani mamak će biti uručen ili postavljan u domaćinstvima, odnosno stambenim zgradama na za to predviđena mesta. Istovremeno će biti tretirane i javne površine u naseljima kao što su parkovi, grobljia, zelene površine, određeni javni objekti i deponije.
U svim Mesnim zajednicama biće istaknuta obaveštenja o sistemskoj deratizaciji putem kojih će građani biti informisani o terminima i aktivnostima suzbijanja glodara.
Pozivaju se građani da sarađuju u akciji sistemske deratizacije i pridržavaju se priloženih uputstava, kako bi akcija bila što uspešnija.
Sve informacije mogu se dobiti na telefone izvođača: ORIS d.o.o. Sombor 025/515 50 55 i Ciklonizacija a.d. Novi Sad 021/ 641 23 22.

Sombor – Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje

Obaveštavamo građane grada Sombora da će od 27.06.2022. godine preduzeće ORIS d.o.o. Sombor i Ciklonizacija AD sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha na području priobalne zone Dunava i naseljenih mesta Bezdan, Kolut, Bački Breg i Bački Monoštor.

Tretman će se sprovoditi preparatom na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

Dejstvo preparata traje tri dana.

Takođe će se u istom periodu izvršiti i tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u istim naseljenim mestima ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.

Navedeni preparat je štetan za pčele, te se mole pčelari da zašite ili izmeste svoje košnice.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb stranici preduzeća ORIS d.o.o. Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.

Telefon, dostupan za sva pitanja, je: 025/ 5155055.

Obavestenje o suzbijanju krpelja i komaraca na teritoriji opštine Bačka Topola

Obaveštavamo građane da će u periodu od 20.06.2022.god. do 22.06.2022.god. preduzeće ORIS d.o.o. Sombor izvršiti suzbijanje krpelja i komaraca na sledećim lokacijama:
– auto kamp i šuma oko auto kampa
– potez prema štrandu
– štrand i parkirališta
– betonska brana
– potez od početka betonske brane do poluostrva i
– poluostrvo.
Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije deltametrin i lambda cihalotrin.
Po završetku tretmana ekspozicija traje minimalno 48 časova i u tom periodu nije dozvoljena ispaša stoke ili košenje tretirane trave. Nakon toga perioda, trava je  bezbedna za ishranu stoke, sveža ili kao seno.
Tretman će se vršiti onim danima sa povoljnom meteorološkom situacijom.
Precizni termini i lokacije tretmana mogu se dobiti putem telefona preduzeća ORIS: 025/515 50 55.

Suzbijanje krpelja na teritoriji opštine Apatin

Obaveštavamo građane Opštine Apatin da će se od 20.04.2022.godine sprovodti tretman suzbijanja krpelja na teritoriji opštine Apatin.

Radove će sprovoditi preduzeće ORIS d.o.o. Sombor na zelenim površinama u naseljima kao i šetalištima i izletištima izvan naselja na teritoriji cele opštine.

Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin.

Ujedno obaveštavamo i pčelare da je u periodu vršenja tretmana potrebno da zaštite ili izmeste svoje košnice.
Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona: 025/515 50 55.

Pozovite nas već danas:

+381 (0)25 5155055

“ Oris “ doo sombor

Adresa: Bezdanski put bb, 25000 Sombor

Centrala: +381 (0)25 515 5 055

+381 (0)63 521 519

Whatsupp : +381 (0)63 503 669

Kontaktirajte nas