Pestscan

—  ŠTA JE PESTSCAN?

PestScan je potpuno opremljena internet aplikacija za vršenje usluga suzbijanja i kontrole štetočina. Sastoji se od kancelarijskog programa, aplikacije za tehničare i portala za klijente. PestScan nam omogućava da unesemo podatke tokom vršenja monitoringa aktivnosti štetočina na terenu, koji se automatski obrađuju na serveru, a naši klijenti mogu da vide ažuriranu evidenciju monitoringa na portalu nekoliko minuta nakon naše posete!

PORTAL ZA KLIJENTE!

Naši klijenti mogu se prijaviti na portal jednostavnim klikom na link na našoj internet stranici. Portal za klijente sadrži izveštaje o monitoringu, savete o suzbijanju štetočina i prikaz analiza obrađenih podataka u vidu grafikona i uočavanja uzoraka i trendova. Interaktivni tlocrti prikazuju aktivnost štetočina i stanje zamki na terenu prema rezultatima poslednjeg monitoringa. Naši klijenti mogu da vide ugovore, sertifikate preduzeća, bezbednosne listove preparata, diplome i sertifikate naših zaposlenih i ostalu dokumentaciju ključnu za obavljanje usluga suzbijanja i kontrole štetočina, u svakom momentu.

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA!

Korišćenje PestScan aplikacije omogućava nam primenu integralne kontrole štetočina. Prihvatanjem napomena i saveta, koje naši tehničari evidentiraju prilikom vršenja monitoringa, klijenti mogu da otklone građevinske, tehničke, higijenske ili nedostatke nastale prilikom skladištenja sirovina i gotovih proizvoda. Praćenjem trendova i uporednom analizom stanja prisutnih zamki kroz vreme, možemo predvideti povećanje populacije štetočina i pravovremeno reagovati. Time preventivno utičemo na pojavu štetočina i pospešujemo kontrolu njihove populacije.

BRZO, EFIKASNO I JEDNOSTAVNO!

Kako bismo našim klijentima u realnom vremenu pružili sve bitne informacije o kontroli štetočina na njihovoj lokaciji, upotrebom PestScan programa njihova obrada i distribucija se obavljaju automatski, brzo i bez greške! Sve što je našem klijentu potrebno je računar sa internet konekcijom. Nema potrebe za instalacijom ili kupovinom dodatnog softvera!

Pozovite nas već danas:

+381 (0)25 5155055

“ Oris “ doo sombor

Adresa: Bezdanski put bb, 25000 Sombor

Centrala: +381 (0)25 5155055

               +381 (0)63 521519

Whatsupp : +381 (0)63 503669

Kontaktirajte nas